Garanti reklamtion

Om du vill göra en garantireklamation och felanmäla någon av våra produkter, vänligen använd vårt online-supportsystem. Det är utformat så att vi kan ge dig bästa möjliga service och säkerställa insamling av all nödvändig information.

Viktig information: vid indlämning till eeese serviceverkstad

Ibland behöver din eeese maskin ses över av en av våra tekniker. Du är ansvarig för att skicka/lämna in maskinen till vår serviceverkstad och står själv för servicekostnaden. Det är också ditt ansvar att maskinen är förpackad på rätt sätt så att inga transportskador uppstår längs vägen. Observera att vi endast ersätter maskindelar som är defekta.

Inlämning på serviceverkstad kan endast ske i samförstånd med eeese.

Det måste finnas en överenskommelse om inlämning via supportsystemet innan du kan skicka maskinen till vår serviceverkstad. Maskinen måste vara tydligt märkt med ärendets referensnummer och du får gärna bifoga en kopia av uppgifterna om ditt ärende.

 

Kontakta oss

På eeese vi är experter inom vårt område och vi är redo att hjälpa dig att hitta en återförsäljare eller svara på dina frågor.

Nytt fält

Go with eeese
Administration & kundtjänst

Ledreborg Allé 128K

DK-4000 Roskilde

Tlf.: +45 7022 6856
info@eeese-aircare.com
eeese-aircare.com

Kundtjänst

DANSK: +45 7022 6856

SVENSK: +46 0771-188 819

Åbningstider

Mandag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00