Garanti och service

Vi garanterar att alla delar är fria från tillverkningsfel hos material och utförande under en period av två år från inköpsdatum

Vi garanterar att alla delar är fria från tillverkningsfel hos material och utförande under en period av två år från inköpsdatum. Garantin omfattar endast material- och tillverkningsfel som gör att produkten inte kan installeras eller användas på normalt sätt. Defekta delar kommer att bytas ut eller repareras.
Garantin täcker inte transportskador, annan användning av produkten än den avsedda, skador som orsakats av felaktig montering eller felaktig användning, skador som orsakats av påkörning, andra fel eller fel pga. felaktig förvaring.
Garantin upphör att gälla om användaren gör produktändringar.
Garantin täcker inte följdskador till följd av produkten, skador på egendom eller andra typer av verksamhetsavbrott.
Tillverkarens ansvar kan inte överstiga reparation eller byte av defekta delar och omfattar inte arbetskostnader för att ta bort och installera om den defekta delen, transportkostnader till och från tjänsteleverantören, och alla andra material som är nödvändiga för att göra reparationen.
Denna garanti täcker inte eventuella fel eller felfunktioner som ett resultat av följande:

Felaktigt utförd installation, drift eller underhåll av enheten som inte är i enlighet med vår publicerade ”Bruksanvisning”, som medföljer enheten.
Det hantverksmässiga utförandet av varje installation av enheten.
Felanvändning, ändring, olycka, brand, översvämning, blixtnedslag, gnagare, insekter, vårdslöshet eller oförutsedda åtgärder.
Användning av icke-fabriksauktoriserade delar eller tillbehör i samband med produkten.
Begränsning av ansvar
Detta är den enda garanti som tillhandahålls av tillverkaren. Ingen har rätt att ge några andra garantier för vår räkning.
Denna garanti är istället för alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till, alla underförstådda garantier om lämplighet för ett särskilt ändamål och säljbarhet. Vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för följdskador, oförutsedda, indirekta eller följdskador skador som förknippas med en överträdelse av uttryckliga eller underförstådda garantier.
Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter som kan variera beroende på land.

Kontakt os

På eeese vi är experter inom vårt område och vi är redo att hjälpa dig att hitta en återförsäljare eller svara på dina frågor.

Nytt fält

Go with eeese
Administration & kundtjänst

Ledreborg Allé 128K

DK-4000 Roskilde

Tlf.: +45 7022 6856
info@eeese-aircare.com
eeese-aircare.com

Kundtjänst

DANSK: +45 7022 6856

SVENSK: +46 0771-188 819

Åbningstider

Mandag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00