Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de gængse spørgsmål herunder. Findes svaret ikke herunder, så er du meget velkommen til at kontakte vores support. 

Hvorfor starter min affugter ikke?
 • Hvad er luftfugtigheden i dit rum? Hvis luftfugtigheden i dit rum er lavere end det indstillede på affugteren, så affugter den ikke, da der ikke er brug for det.
 • Har timeren været indstillet på affugteren? Hvis du indstiller maskinen til at affugte i 3 timer så stopper den først når der er gået 3 timer eller hvis tanken er fyldt. Her betyder det ikke noget om affugteren opnår den ønskede luftfugtighed, den bliver ved med at affugte indtil timeren løber ud.
 • Affugteren starter ikke, hvis vandtanken ikke sidder i beholderen. Vandtanken skal hermed også være isat affugteren selvom du bruger afløbsslangen.
 • Hvis luftfilteret bagpå affugteren er dækket af støv, så har den svært ved at trække tilstrækkeligt luft igennem. Ved brug af Emil: Du kan tage filteret ud ved at skubbe i toppen af ”gitteret” bagpå affugteren, herefter skal filteret på indersiden skubbes ud. Ved brug af Adam: Skub filteret ud bagpå maskinen. Herefter skal filteret gøres rent med en støvsuger eller sæbevand der er under 40°. Filteret skal være helt tørt før det igen påsættes affugteren.

 • Hvis din affugter er tændt men er stoppet med at affugter uden en af ovenstående grunde, er det en mulighed, at den er i gang med at afrime (Defrost-funktion). Dette kan tage nogle minutter. Efter at dette er slut, bør affugteren starte igen, såfremt luftfugtigheden endnu er højere end de indstillede, tanken sidder i og ikke er fuld.
Hvorfor sker der ikke noget når jeg trykker på knapperne?
 • Har du aktiveret børnelåsen på affugteren? Børnesikringen aktiveres og deaktiveres ved at holde knappen med ventilatoren nede. Når denne funktion er aktiv, er det ikke muligt at ændre indstillinger på affugteren. Når ventilator-knappen holdes nede i 2-3 sekunder for at aktivere børnelåsen, vil der stå ”LC” på displayet, når funktionen deaktiveres ændrer tallet på displayet sig ikke.
Hvorfor viser maskinen, at vandtanken er fuld, selvom den ikke er det?
 • I vandtanken sidder der en lille hvid klods som indikerer, hvornår tanken er fuld. Hvis denne ikke kan bevæges frit, og f.eks. hele tiden sidder i toppen af tanken, så vil affugteren føle, at vandtanken er fuld. Prøv blot at skubbe lidt til klodsen, for at se om den løsner sig.
Hvad skal jeg gøre, hvis vandbeholderen i min affugter bliver fyldt for hurtigt?
 • Du kan købe en slange, som gør, at vandet løber direkte ned i dit afløb. På den måde kan din affugter være tændt længe uden at tanken bliver fyldt. Det er dog vigtigt at, hvis du bruger en slange i affugteren, så skal vandtanken stadig sidde i. På Emil sidder tappen til slangen bagpå nede ved vandtanken, og på Adam sidder den under den runde gummiprop bagpå. Slangen skal hermed også have et naturligt fald, for at vandet løber rigtigt igennem det.
Hvorfor bliver min vandbeholderen fyldt selvom jeg bruger slangen?
 • Når du bruger en slange i din affugter, er det vigtig at slangen har et naturligt fald. Hvis slangen bliver holdt oppe af noget, eller møder modstand, som trækker den nedad, kan de ske at hældningen på slangen få vandet til at løbe bagud og derfor tilbage i vandbeholderen.
Hvad betyder det, når der står E1 og E2 på displayet på min affugter?
 • På de to affugtere er der både et max. Arbejdsområde og en anbefalet arbejdsområde. Forskellen på disse to tal er, at hvis man bruger affugteren på et areal på størrelse med max. Arbejdsområde, så vil affugteren skulle arbejde meget hårdere for at affugte hele rummet. Dette vil blive dybere i strøm og kan i nogle tilfælde forringe levetiden på affugteren.
  Affugteren er dog i stand til at affugte området, men dette er sværere for den.
  Af denne grund anbefaler vi, at man udelukkede benytter sin affugter på et areal af den rette størrelse. 
Hvad betyder 'anbefalet arbejdsområde' på affugteren?
 • På de to affugtere er der begge maks. arbejdsområde og et anbefalet arbejdsområde. Forskellen mellem disse to tal er, at hvis du bruger affugteren i et rum, der dækker max. arbejdsområde, så skal affugteren arbejde meget hårdere for at affugte hele rummet. Dette vil uddybe strømmen og kan i nogle tilfælde reducere affugterens levetid. Affugteren vil dog være i stand til at affugte området, selvom det vil finde det vanskeligere. Af denne grund anbefaler vi at bruge din affugter til et område af den passende størrelse.
Hvordan installeres airconditions?
 • Alle eeese airconditioners installeres let ved at påsætte den medhørende skinne med slange i et vindue. På denne måde er der ikke brug for at skære et hul i væggen. Dette gør også, at det er let at pakke airconditioneren væk, når den ikke skal bruges.
Skal man bruge medhørende slange og skinne, når airconditions bruges som affugter?
 • Ja, slangen og skinnen skal være installeret når air conditioneren er i brug. Grunden til dette er, at den varme luft skal kunne transporteres ud, så indeklimaet forbliver tilpas.
Hvorfor starter min air condition ikke?
 • Er vandtanken i aircondition din tømt? Hvis vandbeholderen er fuld, kan maskinen ikke affugte eller køle. Prøv blot at tøm vandtanken og sæt den i maskinen igen. Maskinen kører heller ikke, hvis vandtanken ikke er isat eller er isat forkert.
 • Hvis denne bruges til affugtning, og stopper er at have affugtet

Kontakt os

Hos eeese er vi eksperter inden for vores område, og vi er klar til at hjælpe dig med at finde en forhandler eller besvare dine spørgsmål.

Nyt felt

Go with eeese
Administration og kundeservice

Ledreborg Allé 128K

DK-4000 Roskilde

Tlf.: +45 7022 6856
info@eeese-aircare.com
eeese-aircare.com

Kundeservice

DANSK: +45 7022 6856

SVENSK: +46 0771-188 819

Åpningstider:

Mandag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00